Kalkitus

Kalkitus on tärkeä osa suunnitelmallista ja taloudellista kasvintuotantoa. Kalkituksella nostetaan pellon pH-arvoa ja parannetaan ravinteiden saatavuutta sekä nostetaan satotasoa. Suomalaisten peltojen keskimääräinen pH on tilastojen mukaan 5,9, joka vastaa karkeilla kivennäismailla viljavuusluokkaa tyydyttävä.

Suomen maaperä on hapanta, sillä se sisältää vain vähän kalkkikiveä. Luonnostaan hapanta maata happamoittavat edelleen kasvien ravinteiden otto, viljelytoimenpiteet kuten muokkaus ja lannoitus sekä huuhtoutuminen.

Vakka-Suomen Soramurske toimittaa ja levittää kalkin viljelysalueille Vakka-Suomen alueella.

Paras aika kalkinlevitykselle on 3-4 viikkoa ennen lannoitusta. Keväällä kalkitus voidaan suorittaa lumien vielä ollessa maassa. Myös syksy on hyvä aika kalkitukseen.

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!